Söz Sanatları


Etkili ve güzel bir anlatıma ulaşmak için başvurulan edebi sanatlardan en önemlilerini inceliyelim.

  • Teşbih, İstiare, Teşhis, Tezat, İntak, Kinaye, Tariz, Mübağala, Hüsn-i talil, Telmih, Tevriye, Tecahül-i arif, Tenasüp, Aliterasyon, Cinas, Seci, Mecaz-ı Mürsel, Tekrir


  • ulaşmak istediğiniz söz sanatını yukarıdan seçiniz.

    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder