Telmih Nedir ?


Geçmişte olmuş bir olayı hatırlatma sanatıdır.

Söz arasında, bilinen bir olaya, tarihten veya mitolojiden bir kahramana, bir atasözüne işaret edip onu hatırlatma sanatıdır.

"Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda
Bir susuz yolcu yok, şimdi dağlarda."

Birinci dizede geçen "Leyla" ile "Mecnun" herkesin bildiği "Leyla ile Mecnun" hikayesinin kahramanlarıdır.

"Seyretti hava üzre denir taht-ı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde."

Birinci dizede geçen "taht-ı Süleyman", 900 yıl yaşadığı söylenen Süleyman Peygamber'in havada uçtuğuna inanılan tahtıdır.

"Afrodit olmadan ilah,
Dağdan inerdi her sabah;
Elde gümüş hamam tası."

İlk dizede geçen "Afrodit", Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder