Karadeniz Bölgesi ve Özellikleri


Karadeniz Bölgesi yüz ölçüm sıralamasında baştan üçüncü sırada yer alır. Adını kuzeyindeki denizden almıştır.

karadeniz bölgesi
Karadeniz Bölgesi, kuzey-güney yönünde dar, doğu batı yönünde geniştir. Ülkemizde doğu-batı yönünde en geniş olan bölgedir.

Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Kuzey Anadolu Dağları ile kaplıdır. Kuzey Anadolu Dağları bölgeyi baştan başa sarmıştır. Kıyıya yakın ve paralel olan bu dağların yükseltisi fazladır. Kuzey Anadolu Dağları'nın Doğu Karadeniz Bölümü'nde kalan kısmında yükseltisi 4000 m olan dağlar vardır. Yükseltisi az olan dağlar ise Orta Karadeniz'dedir.

Karadeniz Bölgesi'nde dağların kıyıya paralel uzanması bölgede aşağıdaki özellikleri ortaya çıkarmıştır.

- Boyuna kıyı tipi çıkmıştır.
- Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zordur.
- Denizin etki alanı dardır.
- Kıt'a sahanlığı dar, falez oluşumu fazladır.
- Kıyıda girinti ve çıkıntı azdır. (Bölgenin tek doğal limanı Sinop limanıdır. Trabzon, Zonguldak, Ereğli, Samsun limanları ise yapay limanlardır.)

Karadeniz Bölgesi'nde kaynağını Kuzey Anadolu Dağlar'ndan alan akarsular güneyden kuzeye doğru akmaktadır. Bu akarsular Kuzey Anadolu Dağları'nı parçalamıştır. Çoruh, Kızılırmak, Yeşilırmak, Bartın, Filyos gibi akarsular Karadeniz'e dökülen akarsulardır.

Karadeniz Bölgesi'nin İklimi


Karadeniz Bölgesi'nde yazların serin, kışların ılık ve her mevsim yağışlı geçtiği Karadeniz iklim koşulları etkilidir. Bu iklim koşulları bölgenin kıyısında etkilidir. Karadeniz ikliminin en önemli özelliğini yağışın fazla olması oluşturur. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri Kuzey Anadolu Dağları'na çarparak yükselir. Yükselen hava soğur. Böylece yağış meydana gelir.

Karadeniz Bölgesi'nin Bitki Örtüsü


Karadeniz Bölgesi'nde yağışın kıyı ve iç kısımlara göre dağılımı farklılık gösterir. Bölgede dağların Karadeniz'e bakan yamaçlarında yağış fazladır. Dağların denizi görmeyen güney yamaçlarında yağış azdır.Dolayısıyla kıyı ile iç kesimler arasında bitki türleri farklıdır. Kıyıda gür ormanlar fazladır. İç kısımlarda ise bozkırlar yaygındır.

Karadeniz Bölgesi'nde Tarım


Karadeniz Bölgesi'nde tarım bölge halkı için önemlidir. Tarım alanları parçalı ve dağınıktır. Bu alanlarda tarımda makineleşme azdır. Buna karşıniklimin elverişli olması tarımın bu bölgede önem kazanmasına neden olmuştur. Kıyıda çay, fındık, mısır, tütün gibi bitkiler yetiştirilir. Türkiye, çay üretiminin tamamını, fındık üretiminin ise %76'sını bu bölgeden karşılamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder