Tenasüp Nedir ?


Birbirleri ile ilgili kelimeleri bir satırda veya bir beyitte kullanılmasıdır.

Aralarında konu, tür gibi ilgiler bulunan sözleri bir dizede veya bir beyitte kullanma sanatıdır.

"Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
Kılma derman, kim helakim zehr-i dermanındadır."

Fuzuli'nin bu beyitindeki tezat sanatı ilk bakışta görülebilir.

"Dert, ilaç, tabip, derman, zehir" hastalıkla ilgili kavramlardır; bu kavramların bir arada kullanılması tenasüp sanatını oluşturur.

"Geçsin günler, haftalar,
Aylar, yıllar, mevsimler;
Zaman sanki bir rüzgâr
Ve bir su gibi aksın."

Zamanla ilgili kavramlar(gün, hafta, ay, yıl, mevsim, zaman) bir arada kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıştır.

KAYNAK: Birey Yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder