Teşbih Nedir ?


Anlatıma kuvvet katmak için, iki şeyden zayıf olanı kuvvetli olana benzetmeye teşbih denir.

Günlük dilde yaygın bir şekilde kullanılan teşbih, şairlerin en çok başvurdukları söz sanatıdır.

"Veli, karınca gibi çalışkandır." cümlesinde teşbihin dört unsuru da bulunmaktadır.

-> Benzeyen: Veli
-> Kendisine benzetilen: Karınca
-> Benzetme yönü: Çalışkanlık
-> Benzetme edatı: Gibi.

Yahya Kemal'in "Akşam, lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam" dizesinde benzeyen: akşam, kendisine benzetilen: insan yüzü, benzetme yönü: lekesizlik ve saflık, beznetme edatı: gibi.

Bu dizede ki gibi dört unsurunda bulunduğu teşbihlere tam teşbih denir. Yalnız benzeyen ve kendisine benzetilenden oluşan teşbihlere ise teşbih-i beliğ (güzel teşbih) adı verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder