Protistalar ve Özellikleri


Genellikle bir hücreli ökaryot canlılardır.

protistaların özellikleriBazı türleri koloni oluşturabilir. Tatlı ve tuzlu sularda ya da nemli ortamlarda bu alemin elemanlarına rastlanabilir. Serbest ya da parazit yaşarlar.

3 grupta incelenir:

1)Protozoalar
2)Cıvık mantarlar
3)Algler

1)Protozoalar

Hayvanlara benzeyen bir hücrelilerdir. 4 grupta incelenirler:

a)Kamçılılar(Flagellata): En tanınmış örneği Öglena'dır. Hareket organelleri kamçıdır. Kloroplast taşıdıkları için ışık varlığında fotosentez yaparlar. Işığı algılayabilen göz lekesi denen yapıya sahiptirler. Yeterli ışık yoksa heterotrof beslenirler. Taşıdıkları kloroplast sayesinde bitkisel hücrelere, aktif hareket edebilmeleriyle hayvansal hücrelere benzerler.

Kök ayaklılar(Rhizopada): Pseudopod denen yalancı ayaklarıyla hareket eder ve besin alırlar. Belirgin bir şekilleri yoktur. Heterotrof beslenirler. En tanınmış örneği Amip'tir.

c)Silliler(Cilliata): Sillerle kaplı bir hücrelilerdir. Pelikula denilen ilkel deri gelişmiştir. Heterotrof beslenirler. Ağız ve anüs özelleşmiştir. Biri büyük, diğeri küçük iki çekirdek taşır. Büyük çekirdek hücre metabolizmasından, küçük çekirdek üremeden sorumludur. Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki çeşit üreme görülür.

d)Sporlular(Sporozoa): Sporla çoğalırlar çoğu parazit beslenir.

2)Cıvık Mantarlar

Belirgin şekillleri yoktur. Çok çekirdekli hücrelere sahiptirler. Amibe benzerler eşeyli ya da eşeysiz ürerler. Üremelerinde spor kesesine rastlanır.

3)Algler

Gerçek kök gövde ve yaprakları gelişmemiştir. Fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler. Sulu ortamlarda yaşarlar.

Protistaların Önemi ve İnsan Sağlığıyla İlişkisi

-Algler fotosentez yaparak deniz, okyanus gibi su ortamlarında yaşayan canlılar için besin ve oksijen üretirler.

-Diatomelerin ölünce okyanus dibine çöken ve kalın tortular oluşturan iskeletleri diş macunu yapımında izolasyon ve filtre malzemesi oluşumuna kadar pek çok yerde kullanılır.

-Kırmızı yosunların hücre duvarında yer alan agar dondurma gibi maddelerin yoğunlaştırılmasında ve bakteri kültürlerinin hazırlanmasında kullanılır.

-Amip amipli dizanteriye bazı kamçılılar şark çıbanı ya da uyku hastalığına bir sporlu türü olan plazmodium malaria ise sıtma hastalığına neden olmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder