Roman Nedir ?


Yaşanabilecek olayların anlatıldığı uzun düzyazılardır.

İnsanların yaşadığı veya yaşamalrı mümkün olan olayların, sanatın kurallarına uygun olarak anlatıldığı uzun düzyazılardır.

Roman sözcüğü Roma'dan türemiştir. Roma İmparatorluğu'nun diline "roman" denirdi, sonradan bu dille yazılan kitaplara roman adı verilmiştir.

Roman, olay kaynaklı edebi türlerdendir. Kişiler, yer, zaman ve olay romanın temel öğeleridir. Romanda geniş bir zaman dilimindeki olarlar anlatılır. Kişilerin yalnız bugünü değil, geçmişi de ele alınır; karakterlerin her yönü üzerinde durulur. Olaylar bir sonuca bağlanır.

Romanın "sosyal roman, tarihi roman, macera romanı, polisiye roman" gibi çeşileri vardır.

Carventes'in Don Kişot adlı yapıtı ilk roman örneği sayılır.

Türk edebiyatındaki ilk roman Yusuf Kamil Paşa"nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak'tır. Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat adlı yapıtı ilk yerli romandır. Namık Kemal'in İhtibah'ı ilk edebi roman olarak bilinir. Batılı anlamdaki ilk roman olarak Halit Ziya'nın Mai ve Siyah'ı kabul edilir.

KAYNAK: Birey Yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder