Makale Nedir ?


Daha çok bilimsel konularda bir tez, bir düşünce ileri sürmek ya da bir görüşü desteklmek için yazılan yazılardır.


Makale gazete ile doğmuş ve gelişmiş bir yazı türüdür.

Makale yazan kişinin işlediği konuyu iyi bilmesi, o alanda uzmanlaşmış olması önemlidir.

Makale yazarı bir tez ileri sürer. O tezi güçlendirici birtakım konulara başvurur; bilimsel sonuçlardan, sayısal verilerden, istatistiklerden yararlanır. Ortaya atılan görüş bir sonuca bağlanır, savunulan tez ispatlanır.

Makalede ciddi ağırbaşlı bir üslup kullanılır. Yer yer terimler kulllanılır.

Makalede konu sınırlaması yoktur; ancak güncel olaylar makale konusu olamaz.

Türk edebiyatında makale türünün ilk örneği Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesi için yazdığı Mukaddeme'dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder