Deneme Nedir ?


Yazarın kendi seçtiği herhangi bir konuda kesinlikle bir sonuca varmayı düşünmeden, kişisel düşüncelerini anlattığı yazılardır.


Yaşam, ölüm, sanat, aşk, doğa gibi insanı ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

Deneme kişiselliğin en çok öne çıktığı yazı türüdür. Nurullah Ataç'ın ifadesiyle deneme "Ben'in ülkesi"dir. Yazar görüşlerinin nasıl karşılanacağını hiç düşünmez. Monteigne, kitabının önsüzünde "Okuyucu bu kitapta yalan dolan yok. Sana baştan söyleyeyim ki, ben burda yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek ya da kendime ün sağlamak hiç aklımdan geçmedi..." der.

Denemede üslup çok önemlidir. Deneme yazılarının kendine özgü bir üslubu vardır. Çoğu zaman kendi kendisiyle konuşur gibidir. Deneme yazıları dilin en iyi kullanıldığı örneklerdir.

Bu türün kurucusu Montaignedir. Bacon ise İngiliz edebiyatında denemenin ilk ismidir.

Deneme, edebiyatımızda özellikle Cumhuriyet sonrasında ilgi görmeye başlamıştır. Ahmet Haşim'in bazı düzyazıları deneme kabul edilir. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sabahattin Eyüboğlu, Salah Birsel bu türün önemli ismleri arasında sayılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder