Biyolojinin Çalışma Alanları Nelerdir ?


Biyoloji biliminin çalışma alanı ve bu alanlara dair bilgiler bu yazıda mevcuttur.

Botanik: Bitkileri inceler.

Zooloji: Hayvanları inceler.

Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü inceler.

Anatomi: Canlıyı oluşturan organların yapısını, bu organların birbirleriyle ilişkilerini inceler.

Fizyoloji: Bir organizmanın sistem, organ ve bu dokuların fiziksel ve kimyasal fonksiyonlarını inceler.

Sitoloji: Hücreyi inceler.

Histoloji: Dokuları inceler.

Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve canlılarda gerçekleşen biyokimyasal
tepkimeleri inceler.

Embriyoloji: Organizmanın gelişimini inceler.

Evrimsel Biyoloji: Canlıların farklılaşarak yeni türleri nasıl oluşturduğunu ve bugün yaşayan canlılarla geçmişte yaşayanlar arasındaki ilişkileri inceler.

Taksonomi (sistematik): Canlıların sınıflandırılmasını inceler. Mikrobiyoloji: Mikroskobik organizmaların yapısını, yaşam şekillerini ve insan için önemini inceler.

Genetik: Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl aktarıldığını inceler.

Moleküler Biyoloji: Canlıların yapısını moleküler düzeyde inceler.

İmmünoloji: Vücudun hastalıklara ve yabancı maddelere karşı direncini inceler.
Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder