Kavimler Göçü ve Sonuçları


Tarih ödevleri, Kavimler göçü konusunun detaylı anlatımı bu sayfada yer almaktadır.

Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Asya'nın batısında bulunan Batı Hunlarının Hazar Denizş ve Karadenizin kuzeyinden Avrupaua göç etmesine kavimler göçü denir. Karadenizin kuzeyinde bulunan Barbar kavimlerin (vizigalt, vandal, süev, gapit, cermen) Türklerin baskıları sonucunda Batı Avrupa'ya göç etmiştir.

Kavimler Göçünün Sonuçları


- Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
- İlk Çağ sona ermiş ve Orta Çağ başlamıştır.
- Derebeylik rejimi doğmuştur. Kilisenin görüşlerine körü körüne bağlanılmıştır.
- Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir.
- Roma ikiye ayrılmıştır. Batı Roma yıkılmıştır.
- Avrupalılar Türklerden pantolon, ceket giymeyi öğrenmiştir. Ayrıca ordularını onluk sisteme göre düzenlemeyi de Türklerden öğrenmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder