Kasidelerin Konuları


Türkçe ödevleri, kasidenin konuları ödevini sizler için araştırdık.

Tevhit


Allah'ın birliğinden bahseden kasidelerdir.

Naat


Peygamberimizin doğumunu, onun dünyaya gelişi ile beraber meydana gelen mucizeleri ve peygamber sevgisini işleyen kasideye denir.

Methiye


Devrin büyüklerini öven kasidelerdir.

Hicviye


Kaside alay etmek, eleştirmek amacıyla yazılırsa hicviye adını alır.

Mersiye


Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı anlatır. Halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatındaki adı ise sagudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder