Hititler ve Özellikleri


M.Ö 2000'li yıllarda Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya gelerek, bgunükü Kayseri, Çorum, Yozgat, Sivas bölgesine yerleşmiş ve bu bölgede egemenlik sürdürmüşlerdir.

M.Ö 1200 yılında başlayan Ege göçleri sonunda zayıflayan Hititler, önce Asur, daha sonra da Pers egemenliğine girerek tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

Hititler hakkında bilinenlerden bazıları şunlardır:
- Merkezi Hattuşaş'tır.
Hititler- Anadolu'da merkezi yönteimi kuran ilk kavim oldukları bilinir.
- "Pankuş" adı verilen meclisleri vardır.
- "Tavananna" denilen kraliçeler yönetimde söz sahibidir.
- "Anal" adı verilen yıllıkları hazırlamışlardır. Hititler tanrıya hesap verme amacıyla hazırladıkları bu yıllıklarla, ilk tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
- Çivi ve hiyeroglif (resim) yazılarını birlikte kullanmışlardır.
- Mezopotamya'dan aldıkları hukuk kurallarını daha insancıl hâle getirerek uygulamışlar, aile ve ceza hukukunu geliştirmişlerdir. İdam cezası verilmemiş,cezalandırmalarda fidye usulü uygulanmıştır.
- Suriye'ye hakim olabilmek amacıyla Mısırlılarla 16 yıl savaşmışlar ve tarihin, bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır.

KAYNAK: Final Yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder