Bileşik Yapılı Enzimler ve Özellikleri


Biyoloji ödevleri, Bileşik Yapılı Enzimler ve Özellikleri konusu özeti.


Protein kısıma ilave olarak, yardımcı kısmında bulunduğu enzimlerdir. Yardımcı kısım olarak organik ve inorganik bileşikler bulunabilir. Enzimin yapısına katılan organik bileşikler;

- B grubu vitaminler, NAD, FAD ve sitokromdur.
Bu organik moleküllere koenzim adı verilmektedir.

Bileşik enzimler yardımcı kısım olmadan iş göremezler. Bileşik enzimlere enzimin hangi maddeye etki edeceğini protein kısım belirler. Ancak esas işi yapan kofaktör ya da koenzimdir. Bileşik enzimlerde apoenzim ile yardımcı kısmın oluşturduğu yapıya holoenzim veya tam enzim denir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder