Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların tamamında ortak olan ve cansız varlıklarda görülmeyen temel özellikler şunlardır;


  1. Hücre veya hücrelerden oluşma

  2. Doğma, büyüme ve gelişme

  3. Beslenme

  4. Solunum

  5. Boşaltım

  6. Uyarılma ve tepki

  7. Üreme ve ölüm


A. Canlılar Hücre veya Hücrelerden Oluşur

Canlılık olaylarının gerçekleştiği temel yapı ve görev birimine hücre denir. Bir canlız yalnız bir hücreden oluşabileceği gibi (bakteri, amip, öglena, paramesyum...) çok sayıda hücreden de oluşabilir.

Çok hücreli canlılarda besin alımı, besinin hücrelere dağıtımı ve artık maddelerin organizmadan uzaklaştırılması gibi yaşamsal etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için doku, organ ve sistemlere gereksinim duyulur. Bu canlılarda belirli bir görevi yapmak üzere bir arayagelen hüce toplulukları dokuları, farklı dokular bir araya gelerek organları, organlar bir bütün haline gelerek sistemleri oluşturur. Örneğin; dolaşım sistemi, solunum sistemi ...

B. Canlılar Doğar, Büyür ve Gelişir :

Her canlı kendisine benzer diğer bir canlıdan meydana gelir. Tek hücrelilerde büyüme hücrenin hacminin artmasıyla gerçekleşirken, çok hücrelilerde mitoz hücre bölünmesiyle, hücre sayısında artma şeklinde gerçekleşir.

C. Canlılar Beslenir

Beslenme canlıların enerji ihtiyacını karşılamak, vücut yapılarını oluşturmak ve metabolizma olaylarını düzenlemek için besin sentezlemesi veya dış ortamdan hazır besin almasıdır.

Bu besinler organik (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin) ve inorganik (su, madensel tuz) bileşiklerden oluşur.

Doğadaki tüm canlılar inorganik besinleri dış ortamlardan hazır olarak alır. Fakat organik besinleri karşılama açısından iki büyük gruba ayrılırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder